Books

  • Küçük Oteller Kitabı (Türkiye’nin en Güzel Küçük Otelleri), Boyut Yayınları, 1998 ISBN 975-521-376-7

  • Ankara’nın Doğusundaki Türkiye, Boyut Yayınları. 2006 ISBN 975-23-0196-7

  • Meraklısı için Karadeniz, Boyut Yayınları, 2000 ISBN 975-521-378-3

  • Herkesin Bilmediği Olağanüstü Yerler, Boyut Yayınları, 2000 ISBN 975-521-377-5

  • Mavi Kıyılarda Yeme İçme Sanatı, Intermedia 1998 ISBN 975-7143-23-5

  • American Express Guide: Prague, Mitchell Beazley (London) 1993.

  • American Express Guide: Vienna and Budapest, Mitchell Beazley (London) 1992.

  • American Express Guide: Athens and the Classical Sites, Mitchell Beazley (London) 1990.

  • Karl Marx: Grundrisse, Ekonomi Politiğin Eleştirisi için Ön Çalışma (çeviri), Birikim Yay. 1979; 2. basım İletişim Y. 2008.